OVERHEID

Vanuit Sprakeloos bieden wij een oplossing voor ondernemers die in zwaar weer terecht komen.

In sommige gevallen kan de ondernemer dan aankloppen bij de gemeente en een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen, afgekort Bbz. Het kan gebeuren dat een onderneming te maken krijgt met (tijdelijke) financiële problemen, waardoor het voortbestaan ervan in gevaar komt. Via het Bbz hebben gemeenten de mogelijkheid om ondernemers te ondersteunen op financieel vlak en counseling.

Wij ontwikkelingen een actie gerichte aanpak waar de ondernemer ondersteund wordt om weer nieuw leven in de onderneming te blazen met de juiste tools en begeleiding, niet alleen tot een bepaalde financiële ruimte maar juist tot aan de eerste (nieuwe) klant. Op deze manier onderscheid Sprakeloos zich van de vele partijen die lange trajecten aangaan, veel gesprekken voeren, tips en adviezen geven zonder direct resultaat. 


Meer weten neem vrijblijvend contact op.

 Elke sales match begint met een persoonlijk contact.